FITOSANITARNI PROSTORSKI PORTAL
O PORTALU IN KONTAKTNE OSEBE

>> Nazaj na prvo stran

Podajanje prostorskih informacij na svetovnem spletu – spletni GIS, postaja v zadnjih letih vedno bolj razširjen pristop informiranja tudi v Sloveniji. Javnosti omogoča širšo dostopnost in s tem tudi večjo uporabo prostorskih podatkov v različnih sistemih odločanja.

V letu 2012 je bil na spletnem naslovu: http://fito-gis.mko.gov.si z namenom podajanja prostorskih informacij na področju zdravstvenega varstva rastlin in fitofarmacevtskih sredstev v sodelovanju s Sinergise d.o.o. razvit Fitosanitarni prostorski portal. Portal z različnimi nivoji dostopa do podatkov (javni dostop, pooblaščeni uporabniki) med drugim omogoča javnosti tudi spremljanje širjenja rastlinam škodljivih organizmov in pregled območij izvajanja ukrepov za preprečevanje njihove pojavnosti oziroma širjenja v Sloveniji.

UPRAVLJALEC PORTALA:
UVHVVR, Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material
Primož Pajk: Informacije o nadzorovanih in drugih škodljivih organizmih, tel: (+386) 1 300 63 00; e-pošta: primoz.pajk(at)gov.si

UREJANJE SPLETNE STRANI IN PROSTORSKIH SLOJEV:
Po javnem pooblastilu:
mag. Jolanda Persolja:
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega Tabora 2, 3310 Žalec,
mag. Matej Knapič:
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana http://www.uvhvvr.gov.si