FITOSANITARNI PROSTORSKI PORTALKontakt
JAVNI VPOGLED V PROSTORSKE PODATKE  

FITO-razmejitve (vpogled v razmejitve območij zaradi rastlinskih škodljivih organizmov, preverjanje lokacij drevesnic, trsnic in drugih enot pridelave)

HMELJIŠČA (HSVd, hmeljeva uvelost, varnostni pasovi)
VINOGRADI (trsne rumenice, ameriški škržatek)
NASADI JABLAN IN HRUŠK (hrušev ožig, premeščanje čebel)
AGROMETEOROLOGIJA  

AGROMET: mreža agrometeoroloških lokacij (postaje, fenologija)

VPOGLED V PROSTORSKE PODATKE ZA POOBLAŠČENE  

FITO-razmejitve (vpogled v razmejitve območij zaradi rastlinskih škodljivih organizmov, preverjanje lokacij drevesnic, trsnic in drugih enot pridelave)

HMELJIŠČA (hmeljev viroid, hmeljeva uvelost, varnostni pasovi)
POVEZAVE  
Spletni portal UVHVVR http://www.uvhvvr.gov.si
Agrometeorološki portal Slovenije http://agromet.mko.gov.si
FITO-INFO http://www.fito-info.si
GERK PORTAL http://rkg.gov.si/GERK/
Prostorski podatki iz področja zdravstvenega varstva rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana http://www.uvhvvr.gov.si